Boshqotirmalar

Berilgan rasmlarning nomlarini topib, tushib qolgan unli harflarni o’z o’rniga qo’ying.