Ingliz tili

Ingliz tilini o’rganamiz | Days Of The Week

Ingliz tilini o’rganamiz | Days In The Months

Ingliz tilini o’rganamiz | Hello Colors

Ingliz tilini o’rganamiz | Count To Hundred

Ingliz tilini o’rganamiz | Bingo

Ingliz tilini o’rganamiz 1

Lesson 7 Hello – English Basic Communication